Ceník

Základní přehled cen

Vystavení potvrzní na řidičské opávnění

Vystavení potvrzení  na zbrojní nebo svářečský průkaz

500 Kč

600 Kč

Vystavení potvrzní navední / ovládání plavidla

Vyšetření na řidičský průkaz po 65. roce věku

600 Kč

200 Kč

Prohlídka pracovně-preventivní péče pro zaměstnavatele pouze kategorie 1 500 Kč
Výpis z dokumentace pro účely pracovně preventivní prohlídky u smluvního lékaře dle zákona (do 10 pracovních dnů) 200 Kč
Výpis z dokumentace pro účely pracovně preventivní prohlídky u smluvního lékaře dle zákona (expres do 24 hod) 400 Kč
Vypracování posudku za účelem komerčního pojištění úrazu, bolestné 200 Kč
Vystavení potvrzení ke studiu či provozování sportu 150 Kč
Vystavení průkazu pracovníka v potravinářství 200 Kč
Kopie u nás vydaného průkazu v potravinářství 50 Kč
Aplikace očkovací látky nepovinné 100 Kč
Předoperační vyšetření za účelem komerčních zákroků 500 Kč
Vyšetření CRP a FOB na přání pacienta 100 Kč