Ceník

Základní přehled cen

Vystavení potvrzení na řidičské opávnění

Vystavení potvrzení  na zbrojní nebo svářečský průkaz

700 Kč

700 Kč

Vystavení potvrzení na vedení / ovládání plavidla

Vyšetření na řidičský průkaz po 65. roce věku

700 Kč

330 Kč

Prohlídka pracovně-preventivní péče pro zaměstnavatele pouze kategorie 1 800 Kč
Výpis z dokumentace pro účely pracovně preventivní prohlídky u smluvního lékaře dle zákona (do 10 pracovních dnů) 300 Kč
Výpis z dokumentace pro účely pracovně preventivní prohlídky u smluvního lékaře dle zákona (expres do 24 hod) 600 Kč
Vypracování posudku za účelem komerčního pojištění, úrazu, bolestné 500 Kč
Vystavení potvrzení ke studiu či provozování sportu 300 Kč
Vystavení průkazu pracovníka v potravinářství 330 Kč
Kopie u nás vydaného průkazu v potravinářství 100 Kč
Aplikace očkovací látky nepovinné 230 Kč
Předoperační vyšetření za účelem komerčních zákroků - laboratorní rozbor krve je účtován zvlášť 800 Kč
Vyšetření CRP a FOB na přání pacienta 200 Kč
Vypracování žádosti na umístění do zařízení sociálních služeb 400 Kč