Aktuality

V případě respiračního onemocnění, vstup do ordinace pouze s respirátorem ( rouška , šála , šátek nestačí !!!!! ) , prosím, respektujte to.

 

Od 3.2.2023 je naše ordinace držitelem akreditace na další vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé na celý vzdělávací program včetně interního kmene .

Tento přístroj pracuje metodou POCT. Z  kapky krve provádíme diagnózu přímo v ordinaci. Vyšetření trvá asi 5-10 minut. K odběru kapky krve používáme lancetu s velmi úzkou jehlou s možnosti přednastavení hloubky vpichu.

Touto metodou určujeme  hladinu:

  • CRP C – reaktivní protein je látka, která se zvyšuje v těle cca po 12 -  48 hodinách trvání zánětlivého onemocnění a dokáže rozlišit, zda-li nemoc vyvolala bakterie, nebo virus. Taktéž lze zjistit účinnost terapie antibiotiky, kdy se zjišťuje dynamika ( pokles) hladiny CRP.
  • D-dimery- Měření množství D-dimeru slouží k vyloučení přítomnosti krevní sraženiny.Souprava STANDARD F D-dimer FIA umožňuje kvantitativní stanovení kardiálního markeru D-dimeru metodou fluorescenční imunoanalýzy. Tento test se provádí za účelem vyloučení hluboké žilní trombózy, plicní embolie a mrtvice.
  • FOB - detekuje hladinu hemoglobinu- krevního barviva ve stolici
  • glyHb - určujeme dlouhodobou účinnost léčby u diabetiků
  • NT-pro BNP FIA je in vitro diagnostický test pro měření N-terminálního prohormonu natriuretického peptidu B (NT- proBNP) v séru a plné krvi. Kvantitativní měření NT-proBNP je užitečné při diagnostice akutního a chronického srdečního selhání.
  • TnI FIA je fluorescenční imunotest pro kvantitativní stanovení hladin celkového troponinu I (cTnI) v lidském séru a plné krvi pomocí analyzátorů STANDARD F, vyráběných společností SD BIoSENSoR.Tento test je diagnostickým použitím in vitro a je určen k použití jako pomůcka při screeningu a monitorování akutního infarktu myokardu (MI)
  • Infekční nemoci - streptest , COVID-19 ,Chřipka a mnoho dalších, které již běžně nedetekujeme ( Clostridium,   Legionela, Rotavirus